Quy cách Thép lưới B40

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường, đồng hành cùng giá thành cạnh tranh nhất.

Lưới thép B40 chất lượng cao, các mắt lưới đều cạnh chắc khỏe đảm bảo trọn tính bảo vệ

Lưới thép b40 được cấu tạo như sau.
Lưới thép b40 Dây 2,7mm , 3,0mm, 3,5mm, 3,85mm, 4,0mm
Lưới thép b40 mắt lưới 5x 5 và lưới thép b40 mắt 6×6
Bảng kích thước quy đổi từ m2 ra kg lưới thép b40 !
Dây đan
Mắt lưới 2.7mm 3mm 3.5mm 3.85mm 4mm
Ô 50×50 (mm) 1.8kg 2.2kg 2.6kg 3.4kg 4.0kg
Ô 60×60 (mm) 1.5kg 2.0kg 2.4kg 3.1kg 3.8kg